Stěhování


NaÅ¡e spoleÄnost provádí stÄ›hování 24 hodin dennÄ›, vÅ¡echny vÄ›ci podle přání zákazníka například uskladní. VÅ¡echny místnosti i haly vyklidíme a uklidíme perfektnÄ› a v rekordním Äase bez zbyteÄného zdržování! VÅ¡e provádíme se zárukou a bez nÄ›jakých vedlejších příplatků!

Stěhování<

NaÅ¡e spoleÄnost provádí jako super servis 24 hodin dennÄ›, 7 dní v týdnu, který potěší každého, kterému jde z toho vÅ¡eho nepořádku hlava kolem! Za svátky a víkendy si neúÄtujeme žádné příplatky! To už pÅ™ece stojí za zvážení! NaÄ se sami otravovat se vÅ¡emi vÄ›cmi a tahat je shora dolů!

Služby jsou za super ceny<

StÄ›hování provádíme za bezkonkurenÄní ceny na Äeském trhu a svou práci odvádíme spolehlivÄ› a odpovÄ›dnÄ›! Na vÅ¡echny Äinnosti máme provÄ›rky a vlastní obalové vybavení, takže poÅ¡kození nábytku nepÅ™ichází v úvahu! NerozliÅ¡ujeme cenovÄ› provádÄ›né služby po jednotlivých krajích!