Jak naložit s vynálezem


Povedlo se vám nÄ›co vymyslet, vyÅ™eÅ¡it a vyrobit. NÄ›co, na co nepÅ™iÅ¡el nikdo pÅ™ed vámi. TeÄ máte strach, že váš vynález nÄ›kdo okopíruje a pÅ™ipraví vás o úspÄ›ch a možná i o případné finance, které byste z vynálezu Äasem mohli mít. Co tedy ve chvíli, kdy máte svoji novinku v ruce, musíte udÄ›lat a kam se obrátit? ZaÅ™iÄte si na svůj vynález patent, tedy ochranný dokument, aby vás o nÄ›j nikdo nemohl pÅ™ipravit. Jen vy tak budete vlastnit práva a rozhodovat, co se s vaším vynálezem bude dít dál.

Jednoduše vyplňte přihlášku

StaÄí v podstatÄ› jediné, vyplnit pÅ™ihlášku s žádostí o patent na pÅ™edepsaném formuláři. Doplňte pÅ™esný popis vynálezu, jeho technické nákresy a vÅ¡e, co k nÄ›mu patří, a zaplaÅ¥te urÄený poplatek. Toto lze udÄ›lat osobnÄ›, písemnÄ› i elektronicky. Poté musíte Äekat, než se zkontrolují vÅ¡echny náležitosti a provede se průzkum. VyÄkávat budete celkem dlouho, ale pokud váš vynález uspÄ›je a splní kritéria, Äekání se vyplatí a vy získáte výhradní právo na svůj vynález na příštích 20 let. Po tuto dobu bude pouze na vás, co s vaším vynálezem provedete a jak ho dál využijete.